Back to Being

Förlaget för den tänkande människan

Att äta etiskt - En granskning av moralen kring att äta djur förklarar hur de vanliga moraliska intuitioner som utgör vår allmänt accepterade uppfattning om djuretik förpliktigar oss till vegansk kost. Vi är alla överens om att djur har moralisk betydelse. Vi är alla överens om att det är fel att utsätta djur för onödigt lidande och död. Vi är alla överens om att enbart njutning inte kan rättfärdiga lidande för djur. Det är nämligen så att njutning för våra smaklökars skull är det enda rättfärdigande vi har för att orsaka lidande och död för de miljarder djur vi dödar varje år för mat. Det är onödigt. Vi kan inte rättfärdiga vår konsumtion av djurprodukter.


Originaltitel: Eat Like You Care: An Examination of the Morality of Eating Animals

Författare: Gary L. Francione & Anna Charlton

Översättare: Per Hellman

Bandtyp: Häftad

Språk: Svenska

Utgiven: 2018-02-14

Antal sidor: 136

Vikt: 231 g

ISBN: 9789197808682
Vad ger ett djur "rättigheter"? Varför är det fel att använda djur i produkttestning? I Djurens rätt, människans fel? En introduktion till moralfilosofi lägger den framstående aktivisten och filosofen Tom Regan skickligt fram sin argumentation för att djur har rättigheter genom att utforska två frågor som är centrala för moralteorien: Vad gör att en handling är rätt? Vad gör att en handling är fel? Regan granskar några olika moralteorier som kontraktsteori, utilitarism och Kants etik, presenterar ett teoretiskt ramverk som grund till ett ansvarsfullt ställningstagande för djurens rättigheter och undersöker slutligen hur vi genom att ställa moraliska frågor om andra djur kan nå en djupare förståelse av oss själva. Den här boken är idealisk som kurslitteratur för alla utbildningar som har med moralfrågor och etik att göra.

Originaltitel: Animal rights, Human Wrongs: An Introduction to Moral Philosophy
Författare: Tom Regan
Översättare: Britt-Marie Thieme
Bandtyp: Häftad
Språk: Svenska
Utgiven: 2010-05-07
Antal sidor: 172
Vikt: 226 g
ISBN: 9789197808620


Med en stil som är både enkel och elegant raderar Tom Regan bilden av djurrättsförespråkare som de framställs av medierna, avslöjar den falska retoriken om "human behandling" hos djurutnyttjare i både välkända och mindre kända sammanhang och förklarar varför existerande lagar legaliserar institutionell grymhet.


Boken finns både som häftad och inbunden.


Originaltitel: Empty Cages

Författare: Tom Regan

Översättare: Per Hellman

Bandtyp: Häftad och inbunden

Språk: Svenska

Utgiven: 2009-05-01

Antal sidor: 299

Vikt: 484 g (häftad), 584 g (inbunden)

ISBN: 9789197808613 (häftad)

ISBN: 9789197808606 (inbunden)
Klicka här för att redigera text

Vi vill leva är en barn/ungdomsbok som handlar om hur vilda djur som är skadade på något sätt inte passar in i människornas regelverk. Bokens huvudperson, undulaten Tobbe, vill ändra på det.


Varför måste Tobbes vänner gömma sig? Varför kan de inte leva som han gör? När Tobbe förstår vad som ligger bakom deras rädsla vill han hjälpa dem. Men hur ska det gå till? Tobbes berättelse handlar om hur den som bestämt sig för att hitta en utväg också kan göra det. Självklart behövs det en portion mod, uthållighet och lite finurlighet för att sätta planen i verket. Tobbe tar steget fullt ut och gör allt han kan för att rädda sina vänner.


Författare:  Gail Ramsay

Bandtyp: Inbunden

Språk: Svenska

Utgiven: 2011-02-04

Antal sidor: 92

Vikt i gram: 296
ISBN:9789197808644

Vi lagerför inte denna bok längre, men författaren har ett antal exemplar i lager.


Den här boken tar sin utgångspunkt i en inriktning som har flera tusen år gamla rötter, men som också är relevant för vår tid: kärlekens livshållning. För den som vill försöka leva efter visdomsorden "älska din nästa" är det naturligt att också inkludera djuren i sin omsorg, menar Annika Spalde och Pelle Strindlund. Det finns inget skäl att dra en gräns vid vår egen art; kärleken tar inte slut, medlidandet räcker till både människor och andra kännande varelser.


Författarna är influerade av den kristna livstolkningen, men förutsätter inte att läsaren betraktar sig som kristen. För att utforska relationen människa-djur över de även ur andra källor och idéströmningar, sekulära som religiösa. Resultatet är ett tankeäventyr som utmanar till etisk fördjupning och medvetna livsval.


Författare: Annika Spalde, Pelle Strindlund

Bandtyp: Häftad

Språk: Svenska

Utgiven: 2012-12-17

Antal sidor: 256

Vikt: 365 g

ISBN: 9789197808668


Vi lagerför inte denna bok längre, men författarna har ett antal exemplar i lager.